Werkwijze

G. Voetbal Management Search en G. Voetbal Aviation Search zijn onafhankelijke bureaus die uitsluitend in opdracht van bedrijven en instellingen werken. Daar iedere opdracht zijn specifieke kenmerken heeft, besteden wij zowel veel aandacht aan de werkomgeving van de vacature als wel aan het profiel van de kandidaat, die voor de desbetreffende vacature in aanmerking komt. Wij werken vanuit een veelzijdige, daadkrachtige en professionele achtergrond, waardoor wij een optimale match kunnen bewerkstelligen.

In overleg met de opdrachtgever wordt nagegaan of uitvoerige rapportage van de vacatures en de werkomgeving noodzakelijk is. Door onze ervaring hebben wij snel begrip van de bestaande bedrijfssituatie en in overleg met de opdrachtgever wordt een functieomschrijving en kandidatenprofiel opgesteld.

Wij kunnen in relatief korte tijd de Management Search of Aviation Search procedure starten.

De overeenkomst met de opdrachtgever is duidelijk en "to the point". Dit geldt ook voor onze tarieven van 25% van het brutojaarinkomen bij de Management Search en Aviation Search opdrachten. Eventuele advertentiekosten en/of kosten voor een psychologisch cq. assesment onderzoek worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Nadat wij potentiële kandidaten uitgebreid gesproken hebben ontvangt de opdrachtgever uitvoerige informatie over de kandidaten, waarna in overleg de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de opdrachtgever. Na de gesprekken volgt een evaluatie met de opdrachtgevers, waarin wij de opdrachtgevers kunnen adviseren. Uiteindelijk kiest de opdrachtgever zelf de kandidaat die de opdracht gaat vervullen, waarna een arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Ook over de arbeidsovereenkomst kunnen wij de opdrachtgever adviseren, zodat zowel voor beoogde kandidaat én voor de opdrachtgever een evenwichtig resultaat wordt verkregen.

Het is vanzelfsprekend dat opdrachtgever en kandidaat op volledige discretie kunnen rekenen. Met de opdrachtgevers wordt dit aspect dan ook vastgelegd in de Management Search of Aviation Search overeenkomst. Met de kandidaat wordt afgesproken dat zijn/haar gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder zijn of haar toestemming. Indien de kandidaat aangeeft dat zijn/haar gegevens vernietigd c.q. uit onze computerbestanden moeten worden gewist, staan wij ervoor in dat dit daadwerkelijk gebeurt.

Kandidaten zijn altijd op ons kantoor te Leiden welkom om met ons van gedachten te wisselen over hun toekomst. Indien nodig kan dit ook in de avonduren. Wij kunnen nagaan op welke wijze u voor onze opdrachtgevers een interessante kandidaat kunt zijn. Het is raadzaam om uw CV vooraf aan ons toe te sturen, te faxen of te e-mailen. U kunt gebruik maken van onze e-mail format of uw eigen CV opstelling.