Personal Search

Wat is Personal Search?
Dit is het zogenaamde headhunten. U bepaalt welke bedrijven en/of kandidaten door ons benaderd gaan worden.

Wat kost Personal Search?
Onze fee bedraagt een percentage van het vaste bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, van uw nieuwe collega. De verrekening vindt als volgt plaats; éénderde deel vooraf (het geschatte bruto jaarinkomen), tweederde deel nadat uw kandidaat een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft ondertekend.

Wat krijgt u hiervoor?
In de voorbereidingsfase nemen wij het door u gewenste kandidatenprofiel met u door. Door middel van onze expertise, vak - en marktkennis kunnen wij u adviseren en direct aan u aangeven of uw wensen reëel zijn. Na het inwinnen van alle informatie zullen wij rechtstreeks die personen benaderen die aan de gestelde eisen voldoen.

Het telefonisch werven van kandidaten is mogelijk naar aanleiding van een door u opgestelde lijst van personen en/ of bedrijven. Ook is het mogelijk dat u met een lijst van bedrijven komt die absoluut niet benaderd mogen worden.

Discretie is bij Personal Search een van de belangrijkste items. Uw bedrijfsnaam zal dan ook in het oriëntatiegesprek, wat telefonisch wordt gevoerd, niet vermeld worden. Bij interesse van uw kandidaat zal hij/ zij worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of op ‘neutraal’ gebied. Tijdens het interview onthullen wij pas uw bedrijfsnaam. Al naar gelang de zwaarte van de functie zal dit interview worden afgenomen door één of twee specialisten van G. Voetbal. U krijgt alleen die kandidaten die het meest voldoen aan uw wensen. Zij zullen, in overleg met u, worden uitgenodigd voor een vervolggesprek op uw bedrijfsadres. Indien gewenst kunnen wij bij het vervolggesprek aanwezig zijn.

Nazorg
Na de uiteindelijke indiensttreding van uw kandidaat houdt ons werk nog niet op. Na circa drie maanden nemen wij contact op met uw nieuwe medewerker. Hierbij evalueren wij zijn eerste drie maanden. Gedurende deze periode heeft hij inmiddels een goed beeld kunnen vormen van zowel de positieve als eventuele aandachtspunten van zijn functie en van uw organisatie. Van deze evaluatie brengen wij aan u verslag uit. Het voordeel voor u is dat eventuele toekomstige problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost.

Garantie
Wij geven u een garantie van zes maanden op de juiste match; indien uw kandidaat niet voldoet, gaan wij kosteloos voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat.