Regular Search

Wat is Regular Search?
Naast File Search waarbij de actieve werkzoeker wordt benaderd, gaat Regular Search voor u ook op zoek naar de latente werkzoeker middels een wervende advertentie(s). Dit adverteren gebeurt zowel in de papieren media (denk hierbij aan: Intermediair, landelijke dagbladen, vakbladen) als in de elektronische media (zoals: Intermediair.nl, Monsterboard.nl).

Uw vacature komt samen met andere vacatures van GT recruitment in maximaal twee papieren media en één elektronische. Al naar gelang uw wens is dit mogelijk mét of zonder uw bedrijfsgegevens.


Wat kost Regular Search?
Onze fee bedraagt een percentage van het vaste bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, van uw nieuwe collega op basis van ‘no cure no pay’. Daarnaast vragen wij een vaste mediavergoeding van € 1.500

Wat krijgt u hiervoor?
In de voorbereidingsfase (vóór het adverteren) nemen wij het door u gewenste kandidatenprofiel met u door. Door middel van onze expertise, vak - en marktkennis kunnen wij u adviseren en direct aan u aangeven of uw wensen reëel zijn. Na het inwinnen van alle informatie worden zorgvuldig de advertenties voor de papieren media en die voor de elektronische media gemaakt. Alleen door middel van de juiste arbeidsmarktcommunicatie zijn wij in staat ervoor te zorgen dat uw kandidaten ons vinden.

Na de voorbereidingsfase volgt de wervingsfase, die uit drie componenten bestaat; File Search, adverteren in de papieren media en adverteren in de elektronische media. Wij nemen circa twee weken responstijd in acht.

Gedurende de selectiefase worden uw kandidaten geselecteerd op basis van kennis, ervaring en motivatie en uitgenodigd voor een gestructureerd interview volgens beproefde methodieken bij ons op kantoor. Al naar gelang de zwaarte van de functie zal dit interview worden afgenomen door één of twee specialisten van GT recruitment. U krijgt alleen die kandidaten die het meest voldoen aan uw kandidatenprofiel. Zij zullen, in overleg met u, worden uitgenodigd voor een vervolggesprek op uw bedrijfsadres. Indien gewenst kunnen wij bij het vervolggesprek aanwezig zijn.

Nazorg
Na de uiteindelijke indiensttreding van uw kandidaat houdt ons werk nog niet op. Na circa drie maanden nemen wij contact op met uw nieuwe medewerker. Hierbij evalueren wij zijn eerste drie maanden. Gedurende deze periode heeft hij inmiddels een goed beeld kunnen vormen van zowel de positieve als eventuele aandachtspunten van zijn functie en van uw organisatie. Van deze evaluatie brengen wij aan u verslag uit. Het voordeel voor u is dat eventuele toekomstige problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost.

Garantie
Wij geven u een garantie van vier maanden op de juiste match; indien uw kandidaat niet voldoet, gaan wij kosteloos voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat.